KURS CIEPLNY

Kursy zawodowe
Szkolenia BHP
Szkolenia PPOŻ + ewakuacja
I pomoc
Kontakt
Doskonalimy w całym Kraju!
TERMINY KURSÓW

KURS NA UPRAWNIENIA CIEPLNE

PANSTWOWEJ KOMISJI ENERGETYCZNEJ

Kurs cieplny jest szkoleniem mającym na celu przygotowanie do pracy oraz zdobycie
uprawnień cieplnych.

Szkolenia ciepłownicze mogą zostać zrealizowane w dwóch zakresach:

- eksploatacja [E]
- dozor [D]

Kursy ciepłownicze kończą się egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną i wydaniem zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Uprawniania cieplne posiadają zakres:
- obsługa
- konserwacja
- remont
- montaż
- kontrolno-pomiarowy

Kurs na uprawnienia cieplne - warunki przyjęcia:
- ukończony 18 rok życia
- wykształcenia minimum podstawowe

Poniżej przykład uprawnienia cieplnego:


Zapraszamy równiez na Kurs elektryczny oraz Kurs gazowy

Program szkolenia cieplnego obejmuje ramowe tamaty:
- Prawo energetyczne
- Zasady i wytyczne poprawnej obsługi, remontu, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci cieplnych
- Aparatura kontrolno pomiarowa
- BHP i PPOŻ
- Pierwsza pomoc medyczna

Ze względu na naszą mobilność kurs ciepłowaniczy możemy przeprowadzić na terenie miejscowości: Sieradz, Łask, Zduńska Wola, Warta, Kępno, Wieruszów, Bełchatów, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa, Kraków, Poznań, Opole

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących kursu cieplnego prosimy o kontakt

Dla osób spoza regionu możliwość rezerwacji noclegu.
OŚRODEK DOSKONALENIA TECHNICZNEGO